نقشه اتصال کلید های کنترلی سه فاز

نقشه اتصال کلید های کنترلی سه فازدر موتور های سه فاز سه رشته سیم از موتور خارج می شود که این سه رشته سیم به ترمینال سه تایی که از جعبه کنترل خارج شده است وصل می گردد. این سه رشته سیم را طوری جابجا نمایید که با فشار دکمه ریموت بالا(A) بالابر به بالا برود وبا فشار دادن کلید پایین (D) به پایین برود.

۳نظر به “ نقشه اتصال کلید های کنترلی سه فاز ” 

  1. لطفانقشه اتصالی کلیدکنترل سه فازدرمدارقدرت وفرمان رابرایم ارصال نمایید.

نظر دهید

وب سایت: