تابلو کنترل بی سیمی جرثقیل های سقفی چهار حالته و شش حالته

تابلو کنترل بی سیمی جرثقیل های سقفی چهار حالته و شش حالته

کنترل جرثقیل های سقفی شامل دو دکمه ای تا شش دکمه ای به صورت بی سیمی توسط این تابلو  قابل کنترل می باشد. ریموت کنترل دستی در دو نوع کوچک (آبی رنگ که روی جعبه گذاشته شده )و بزرگ (زرد رنگ کنار جعبه سمت چپ گذاشته شده )ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که جرثقیل های موجود را به دو طریق می توان ازراه دور کنترل نمود .یکی به صورت کامل ، یعنی تعویض جعبه کنترل و جایگزینی آن با جعبه ای که در شکل ۲ میبینید.

کنترل جرثقیل سقفی به روش دوم

                                                                                          شکل ۱

دومین راه تعویض کنترل دستی وجایگزین نمودن آن با جعبه  نشان داده شده در تصویر شماره ۱ می باشد.در این صورت ضمن استفاده از جعبه کنترل قبلا نصب شده فقط قسمت کنترل دستی آن تعویض می شود .این کار با هزینه کمتری انجام خواهد شد.

                                                                      

                                                                                           شکل ۲

نظر دهید

وب سایت: