جعبه کنترل بالابرهای هیدرولیکی با امکان اتصال میکروسویچ

جهت بالابرهای کارگاهی و مغازه ایی سیستمهای کنترل ساده و کم حجمی تولید کرده ایم که برای بالابر های دو ایستگاه و بیشتر قابل استفاده میباشد.

در این سیستم که مخصوص بالابرهای هیدرولیکی و کششی است خروجیهای ویژه جهت اتصال میکرو سویچ تعبیه شده است که حد حرکت بالا و پایین را اعلام وموتور را خاموش میکند.

نظر دهید

وب سایت: