معلول بر

این نوع بالابر ها مخصوص انتقال معلول همراه با ویلچر به بالا یا پایین میباشد .ارتفاع این دستگاه ها بنا به درخواست متقاضی متغییر خواهد بود

نظر دهید

وب سایت: