کلید بالابر کنترل از راه دور (بی سیمی ) و دستی فشاری (با سیم)

این نوع کلید هم به صورت بی سیمی و هم به صورت با سیم قابل کنترل می باشد . در مواقعی که کنترل بی سیمی دچار مشکل شود از ایجاد وقفه در کار جلو گیری نموده ومیتوان از کنترل دستی استفاده نمود.

نظر دهید

وب سایت: