بالابر های ثابت کارگاهی،مغازه ای

این نوع بالابر ها که معمولا دارای دو ایستگاه بالا و پایین می باشد شامل یک کفه ۸۰ در ۸۰ سانتی متر یا بیشتر وسیستم کشش وینچی یا هیدرولیکی می باشد.

نظر دهید

وب سایت: