فرستنده وگیرنده های ۲کانال،۴کانال،۶کانال و ۱۲ کانال مناسب کنترل درب مغازه و پارکینگ و مجتمع های ساختمانی

کاربرد این نوع از سیستم های گیرنده و فرستنده در کلیه لوازم و دستگاه ها ممکن بوده و با برد بیش از یکصد متر و دور از نویز پذیری کنترل هر دستگاهی را ممکن میسازد.انواع فرستنده گیرنده های ساخت این شرکت مناسب کنترل درب خانه و مغازه و پارکینگها  میباشد .بر حسب در خواست کاربر میتوان استفاده هم زمان دو دکمه در ریموت (فرستنده )این سیستم را برنامه ریزی کرد که در جرثقیل های سقفی

تسریع در حرکت را ایجاد مینماید.

نظر دهید

وب سایت: