پله نورد یا بالابر مخصوص پله ساختمانها

پله نورد یکی دیگر از محصولات فرمان الکتریک میباشد که اخیرا تولید آن شروع شده است و مخصوص افراد مسن و ناتوان و معلولین بوده و آنها را قادر خواهد ساخت که براحتی به صورت ایستاده یا نشسته بر روی صندلی و یا چرخ معلول از پله های ساختمان خود بالا و پایین بروند.

عکس بعضی از این تولیدات جهت مشاهده ارایه میگردد.

پله نورد با محل چرخ معلول قابل جمع شدن

پله نورد صندلی دار

پله نورد صندلی دار

نظر دهید

وب سایت: