کلید بالابر کنترل فشاری (با سیم)

این نوع کلید که کنترل بالابر را توسط سیم به عهده دارد ، به دو روش کنترل ، ارائه می گردد یکی به روش دائم فشار دادن دکمه و دیگری با روش یک بار فشار و سپس فشار دکمه “ایست ” برای ایستادن .طول سیم کنترل میتواند به هر اندازه باشد (۵۰ متر) و اختلالی در کنترل ایجاد ننماید.

نظر دهید

وب سایت: