جعبه کنترل با ر برای موتورهای تک فاز و سه فاز

جعبه کنترل با ر برای موتورهای تک فاز و سه فاز

جعبه کنترل بار موتور را در مقابل اضافه با ر(اضافه جریان ) محافظت مینماید.این بدان معنی است که اگر بالابر ، باری بیشتر از مقدار تعین شده (مثلا ۲۰۰ کیلو) را بخواهیم که بالا بکشد برق دستگاه قطع شده و تا کم کردن بار ، شروع مجدد نمی کند.

نظر دهید

وب سایت: