نقشه اتصال کلید های کنترلی تک فاز

نقشه اتصال کلید های کنترلی تک فازاز هر موتور تک فاز ۴ رشته سیم خارج می شود که معمولا

دو رشته آن ضخیم تر از دو رشته دیگر است و آنرا سیم پیچ اصلی می نامند. دورشته نازکتر را رشته سیمهای فرعی مینامند.لذا اتصال دو سیم اصلی در بغل هم چه در سمت چپ ترمینال و چه در سمت راست ترمینال بلامانع میباشد.

توجه شود که همواره با فشار دادن کلید بالای ریموت (A)، بالابر بایستی به طرف بالا رود و با فشار دادن کلید پایین (D)، به طرف پایین برود . در صورتیکه خلاف این عمل نماید جای یکی از سیمهای فرعی را با  سیم فرعی دیگر جا بجا نمایید.

نظر دهید

وب سایت: